Ahora pwneame.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Rozliczenie pita

Jeśli do 20 stycznia roku fiskalnego podatnik opodatkowany ryczałtem nie oznajmił o zrezygnowaniu z działalności gospodarczej albo nie poczynił wyboru innej formy opodatkowania, uznaje się, że w dalszym ciągu posiada działalność gospodarczą objętą opodatkowaniem lub wynajem w formie podatku od przychodów ewidencjonowanych. rozliczenie roczne pit przekazywanie deklaracji PIT.

registro de eventos de la noticia
no hay registros


condiciones legales  |    |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]